2024-2025 Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al segle XXI. Títol propi de la UIB (15 ECTS). 2024/25

Des d'una perspectiva transversal que inclou diverses aportacions de la Filosofia, la Psicologia, la Pedagogia, el Treball Social i Biologia, s'ofereix una formació interdisciplinària orientada a l'autoconeixement, la gestió emocional i el desenvolupament de la comunicació assertiva, amb el propòsit general de fomentar la millora de les relacions intra i interpersonals, amb especial atenció a la comunicació assertiva i efectiva, la construcció de consens i la solució pacífica de conflictes.

Aquest curs té com a objectius:  

  • Facilitar una formació transversal i interdisciplinària a l'entorn de la filosofia pràctica, la neurobiologia de les emocions, les habilitats socials, l'anàlisi i la intervenció en situacions especials, les dinàmiques d’actuació assertiva en situacions de conflicte i aplicacions actuals de certes aportacions de la filosofia clàssica per facilitar actituds coherents davant les dificultats.
  • Millorar les relacions intra i interpersonals.
  • Aprendre i aprofundir en el coneixement i la pràctica dels continguts i les eines destinats a l’autoconeixement, la gestió de les emocions, la millora de la comunicació, la solució de conflictes i la construcció de consensos.

Aquest curs està avalat per de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la UIB i s'integra dins el conjunt d’activitats orientades a la innovació docent i transferència del coneixement que es realitzen a l’àrea "Estudis sobre teoria i pràctica de la filosofia» del Grup de recerca CSCP de la UIB.

Adreçat a

Aquesta formació s'adreça fonamentalment als professionals que s'han de dedicar a educar, orientar, assessorar i ajudar a altres persones amb vista al foment del benestar anímic, com també als titulats que s'hagin de dedicar a la mediació i a les pràctiques del consens i la solució pacífica de conflictes.També s'adreça a les persones que, tot i no tenir un interès professional, vulguin aprofundir en l'autoconeixement i millorar les relacions amb si mateixos i amb els altres, especialment pares i mares que vulguin aprendre tècniques de diàleg i gestió emocional per facilitar la comunicació amb els fills.

Es a dir, s'adreça a diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la filosofia, la psicologia, les ciències de la salut, el treball social, la pedagogia o la mediació, com també a totes les persones que, tot i no tenir titulació, mostrin un interès justificat per conèixer les tècniques i els continguts del curs.

Estructura

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta