2023-2024 Prova lliure de català del nivell B2 (octubre 2023)

Examen lliure de llengua catalana. Nivell B2. Presencial: Mallorca, Menorca i Eivissa

Els cursos i els exàmens de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model.

Podeu consultar els opuscles dels nivells i models oficials d'exàmens a aquest enllaç

Adreçat a

Totes les persones de més de 16 anys interessades en realitzar la prova lliure de català del nivell B2.

Les persones menors d'edat que hi estiguin interessades hauran de fer-nos arribar, abans del dia de l'examen, una autorització signada pel tutor legal. Ens l'han de trametre a l’adreça de correu: <uibidiomes@fueib.org>.

SOLUCIONARI B2 OCTUBRE Llistat de qualificacions definitives part escrita i part oral B2 octubre 23 Presencial