Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Docents Títol propi de la UIB (15 ECTS)