Expert Universitari en Competències Emocionals: Aplicacions Docents Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Sortides professionals

L'adquisició de coneixements teòrics  i  pràctics en competències emocionals facilita la  millora de la qualitat de les tasques professionals pròpies de la docència, el treball i l'educació social, la intervenció socioeducativa, la mediació, l’orientació i l’assessorament per a la formació emocional intel.ligent, l’afrontament constructiu de problemes i dificultats, la pràctica de consens, així com la prevenció i el tractament constructiu de conflictes.

Aquestes aptituds i destreses augmenten les capacitats dels professionals als quals està destinada aquesta formació, i es potencien les competències curriculars relacionades amb la docència, la intervenció, la mediació, la psicologia, les ciències de la salut, l’empresa  i totes les professions en què les relacions humanes ocupen un lloc essencial.

 

Avaluació

Per a poder ser avaluat cal assistir al 80 per cent del curs.

L'avaluació consistirà en un treball d'aplicació docent de les competències emocionals.

Curs, Estudi propi, Presencial