Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat. Títol propi de la UIB (15 ECTS).

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Estructura i contingut

Interioritat i autoestima - Dr. Raül Genovès Company

 • Coneixement i pràctica d'aspectes fonamentals facilitadors de l'autoestima.
 • Identificació de les dinàmiques de pensament i interpretació destructives i/o limitants; pràctica de la reconversió constructiva.
 • Autoconsciència i autocura.

Consciència plena o mindfulness - Dr. Mauro García Toro

 • Iniciació als trets i objectius fonamentals del Mindfulness.
 • Pràctica de les tècniques essencials pel desenvolupament de l'atenció plena i integral.

Iniciació a l'enfocament o focusing - Ferran Joan

 • Escoltar el mateix cos.
 • El procés i la tècnica de l'enfocament corporal.

Importància de les diferències de gènere en les relacions humanes. Determinants biològics i factors culturals - Dra. Susana Esteban

 • Identificar els determinants biològics diferencials de gènere.
 • Conèixer els factors culturals diferencials de gènere.
 • Comprendre la importància de les diferències de gènere a les relacions humanes.

La cura interpersonal als grups - Miquel Àngel Oliver Perelló

 • Xarxes personals i socials.
 • La comunicació no violenta davant situacions conflictives.
 • Mapes i diagnòstics de contextos conflictius.

Cognició, cos, emoció - Dra. Joana Betlem Gomila

 • Relació entre cos, emoció i cognició.
 • Consciència integral i responsabilitat.
 • Acompanyament i foment del potencial humà.

Programació Neurolingüística i coaching - Gustavo Bertolotto Vallés

 • Iniciació als continguts i eines bàsics de la PNL.
 • Iniciació als continguts i eines bàsiques del coaching d'equips.

Ecologia emocional - Dra. María García Gómez

 • Trets i utilitat de les emocions bàsiques i secundàries.
 • Ofensa i autocontrol.
 • Estrés i regulació emocional.

Interioritat i assertivitat - Dr. Raül Genovès Company

 • Presentació de les aportacions més rellevants dels estudis actuals sobre competències emocionals per la millora de les relacions intra i interpersonals.
 • Escolta activa i efectiva. L'empatia autèntica i l'actitud de col·laboració. Elaboració de consensos.
 • Què és assertivitat? Aspectes que dificulten l'assertivitat; aspectes que faciliten l'assertivitat. Articulació entre fermesa, claredat i respecte.

Treball final

Curs, Estudi propi, Presencial