UIBIdiomes | Servei d'idiomes de la Universitat de les Illes Balears

uibidiomes

La Universitat de les Illes Balears té com a objectius la promoció de la internacionalització de la institució, com es fa palès amb els programes de mobilitat de l'alumnat mitjançant convenis de col·laboració amb altres universitats, així com fomentar el multilingüisme de la comunitat universitària.

Amb la finalitat de donar resposta a la demanda de les necessitats de formació en idiomes que existeix actualment, oferim cursos presencials i exàmens lliures d'idiomes adreçats a tothom que vulgui aprendre o perfeccionar el seu nivell d’idioma.

Els cursos i exàmens lliures oferts es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR).