Biodegradació, tècniques de bioremediació i biotransformació de productes

Aplicació de microorganismes als processos de descontaminació de sòls i aigua mitjançant l'eliminació microbiològica dels contaminants.

Les tècniques de bioremediació o biodegradació són una tecnologia de descontaminació basada en la utilització de microorganismes, fongs, plantes i/o enzims que posseeixen la capacitat d'eliminar els contaminants i transformar-los en productes innocus o mineralitzar-los a CO2 i H20. L'avantatge d’aquestes tècniques és que redueixen els costos i aporten informació al monitoratge de la qualitat de l’aigua i els sòls tractats.

La UIB compta amb un grup d’investigació especialitzat en l’aplicació de tècniques de bioremediació i biotransformació per eliminar contaminants orgànics de difícil eliminació, com ara components del petroli (hidrocarburs lineals i aromàtics), l’eliminació d’amoni en el tractament d’aigua residual, l’eliminació de nitrats en el procés de potabilització d’aigua i/o la higienització en el procés de compostatge.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

La Universitat de les Illes Balears (UIB) i el Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca, TIRME, encarregat de la gestió de residus urbans a Mallorca, duen a terme estudis de recerca sobre compostatge, concretament sobre l'avaluació del compost de llots de depuradora en la producció de plantes ornamentals per a corbetes verdes.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats