Estratègies per al desenvolupament d’escoles i aules inclusives

Guiar i donar suport als professionals de l'educació que vulguin avançar envers una educació inclusiva.

L'educació inclusiva és un procés continu que vol donar resposta a la diversitat i a les necessitats de tots els alumnes a partir de la participació en l'aprenentatge, la comunitat i la cultura, per reduir l’exclusió dins i fora del sistema educatiu. Pretén eliminar aquelles barreres que limiten la presència, aprenentatge i participació de tot l’alumnat durant la seva escolarització, posant especial atenció en aquells qui són més vulnerables.

Tots els alumnes, per tant, han de ser-hi sempre, aprendre i evolucionar gràcies a la seva participació en totes les activitats, experiències i situacions que es desenvolupen a l’aula i al centre.

En definitiva, l’objectiu de l’educació inclusiva es fonamenta en el fet que tota la comunitat educativa (professors, alumnes, pares i mares, etc.) s’ha de sentir còmode en la diversitat i l’ha d’entendre com una oportunitat per enriquir l’ensenyament i l’aprenentatge. Així doncs, la inclusió implica l’adaptació del sistema als alumnes i no dels alumnes al sistema.

La Universitat ofereix suport als centres educatius i sectors relacionats amb l’educació que estiguin interessats a introduir canvis en el model educatiu, i oferir una educació de qualitat per a tothom i sense cap tipus de discriminació a partir de l’educació inclusiva. La seva intenció és aprofitar al màxim els recursos que donin suport a aquest procés.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats