Universitaris La UIB acollirà l'11è congrés internacional d'energia solar, Eurosun 2016 ISES organitza aquest esdeveniment internacional amb el suport d'UIBCongrés

La demanda tèrmica en edificis i processos industrials representa un dels majors consums energètics del món. A mesura que s'evoluciona cap a un model sostenible de producció i subministrament, sorgeixen nous problemes en aquest àmbit.

En qualsevol cas, l'energia solar esdevindrà clau del futur subministrament. En un mercat global i de ràpida evolució, les opcions que fa pocs anys es consideraven inviables, avui en dia són o poden ser alternatives prometedores en diferents fases de desenvolupament. Aquesta situació, doncs, crea noves oportunitats i nous reptes, com per exemple la necessitat de desenvolupar nous sistemes d'emmagatzemament i noves pautes d'aplicació d'aquestes tecnologies. La conseqüència d'aquest panorama és la imprescindible implicació de científics i enginyers del món de l'energia solar, i de la comunitat docent, ja que han de disposar d'informació actualitzada per poder contribuir de forma significativa a la promoció de l'energia solar.

En aquest context, de l'11 al 14 d'octubre del 2016, la Universitat de les Illes Balears (UIB) acollirà l'11a edició d'Eurosun, un congrés internacional sobre energia solar per a edificis i indústria, que serà una plataforma única on debatre sobre l'actualitat de l'energia solar i crear sinergies entre la indústria, docents, investigadors i institucions. Eurosun 2016 compta amb el suport i la implicació d'ISES, Societat Internacional per a l'Energia Solar, i AEDES, Associació Espanyola per a l'Energia Solar.

La UIB impulsa aquest esdeveniment a través del doctor Victor Martínez, expert en enginyeria mecànica.

El futur de l'energia solar, a debat

Els temes principals del congrés seran l'arquitectura solar i el balanç zero d'emissions en edificis; la calor solar per a processos industrials; l'emmagatzemament tèrmic; els sistemes d'energia solar tèrmica: aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració; els sistemes solars de suport a xarxes de districte urbanes per a calefacció i refrigeració; proves i certificació; col·lectors solars tèrmics i components solars; els sistemes fotovoltaics i termo-fotovoltaics per a edificis i per a indústries; recurs solar i energia; educació solar; i estratègies i polítiques d'energies renovables.

Totes aquestes temàtiques es tractaran en conferències, fòrums i sessions plenàries, així com a esdeveniments socials a l'empara d'UIBCongrés, equip que farà tot el possible per aconseguir una trobada internacional plena d'èxits.

Data de publicació: 18/08/2016