Universitaris La FUEIB, amb la col·laboració d’ENOVAM, llança una beca per als alumnes que cursaran el Màster en Enginyeria Industrial (MEIN) de la UIB La beca inclou el cost complet de la matrícula del Màster i la incorporació a ENOVAM per fer-hi pràctiques remunerades

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), amb la col·laboració d'ENOVAM, convoca la beca de gestió i optimització energètica (beca ENOVAM), amb la finalitat de contribuir a l'excel·lència en la formació de joves, dotar-los d'un alt grau de qualificació, apostar pel seu talent, i enfocar la seva carrera professional cap al sector energètic.

La beca cobreix el cost complet de la matrícula del Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MEIN) de la Universitat de les Illes Balears durant el període de realització previst, els anys acadèmics 2018-19 i 2019-20.

La persona beneficiària de la beca també s'incorporarà al Departament Tècnic d'ENOVAM per realitzar pràctiques remunerades durant el període de la beca, mitjançant un conveni de cooperació educativa. Per obtenir la beca serà condició imprescindible matricular-se al Màster.

Les persones interessades han d'emplenar el formulari d’inscripció present en aquest enllaç i adjuntar en format ZIP el CV, una còpia de l’expedient acadèmic i una còpia de la preinscripció al Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la UIB de l’any 2018-19, entre altres documents. La data límit per presentar candidatures a la convocatòria és el 28 de setembre a les 14 hores.

Resolució del Comitè de Selecció

Un comitè s’encarregarà d’avaluar les propostes presentades. Estarà presidit pel vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, o la persona en qui delegui, i integrat pel director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), o la persona en qui delegui, el director del Màster Universitari en Enginyeria Industrial (MEIN) de la UIB, i un representant d’ENOVAM.

Els criteris de valoració per a l’elecció de les tres persones finalistes, es basaran en l’expedient acadèmic i les activitats i l’experiència professional prèvies relacionades amb el sector energètic. També es tindrà en compte l’entrevista personal realitzada amb el Comitè. Així mateix, es valoraran altres aspectes d’interès segons el criteri del Comitè.

Consultau tots els detalls de la convocatòria a la web.

Data de publicació: 06/06/2018