OTRI Certificat el Màster d'Assessoria Financera i Gestió Patrimonial per la CNMV d'acord amb MiFID II Aquest reconeixement de la CNMV avala la qualitat formativa d'aquest postgrau gestionat per UIBTalent Formació Avançada

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha inclòs recentment el Màster d'Assessoria Financera i Gestió Patrimonial, títol propi de la Universitat de les Illes Balears (60 ECTS), en el seu llistat de títols que garanteixen coneixements i les competències mínimes i necessàries per al correcte treball del personal que informa i assessora sobre productes financers.

La Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell (MiFID II) relativa als mercats d'instruments financers, ja en vigor, estableix que els serveis d'inversió han de comprendre amb profunditat les característiques dels instruments financers que ofereixen o recomanen als seus clients.

Aquesta normativa comunitària obliga els estats de la Unió a exigir a les empreses que assegurin i demostrin que els professionals dedicats a aquests àmbits disposen dels coneixements necessaris per complir les seves obligacions.

Amb la finalitat de desplegar correctament els efectes de l'esmentada Directiva a Espanya, la CNMV aprovà la Guia Tècnica 4/2017, que regula entre altres coses com s'han d'avaluar els coneixements i les competències dels professionals relacionats amb l'assessoria financera i la gestió patrimonial.

En el seu apartat vuitè, la guia de la CNMV regula la publicació del llistat de titulacions o certificats emesos per entitats especialitzades. Així, es considera que el personal que disposi d'un títol inclòs en el llistat oficial emès per aquest òrgan públic compta amb la qualificació necessària per a la prestació dels serveis esmentats; en el cas d'aquest estudi propi de la UIB, l'assessoria financera.

El reconeixement de la CNMV avala la qualitat formativa d'aquest màster gestionat baix la marca UIBTalent. Al llarg de les seves cinc edicions, més d'un 80% de l'alumnat ha aprovat la certificació EFA de l'European Financial Planning Association (EFPA), certificació habilitant per ser reconegut com a assessor financer europeu.

Data de publicació: 20/06/2018