Càtedres Universitat-Empresa

L'esperit d'aquestes càtedres és dinamitzar les relacions entre la comunitat científica universitària i l'entorn socioeconòmic de les Illes Balears, promovent, potenciant i difonent el coneixement i els resultats de recerca generats a la UIB.

Els objectius primordials són l'intercanvi de coneixement entre la Universitat i l'empresa, a fi d’impulsar la cultura innovadora, transferir els resultats de la investigació universitària, promoure la cultura de la transferència, facilitar l’accés a la formació continuada, millorar la qualitat de la docència i reforçar la projecció internacional de la UIB.