Càtedres Universitat-Empresa

L'esperit de les càtedres Universitat-empresa és dinamitzar les relacions entre la comunitat científica universitària i l'entorn socioeconòmic de les Illes Balears promovent, potenciant i difonent el coneixement i els resultats de recerca generats a la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Els objectius primordials de les nostres càtedres són:

  • El foment de les sinergies entre el món docent i investigador amb l'entorn empresarial.
  • L'intercanvi de coneixement entre la Universitat i l'empresa, a fi d'impulsar la cultura innovadora.
  • La transferència dels resultats de la investigació universitària i la promoció de la cultura de la transferència.
  • La facilitació de l'accés a la formació continuada i la millora de la qualitat de la docència.
  • L'impuls de la projecció internacional de la UIB.