La Universitat de les Illes Balears (UIB) aposta per una investigació d'excel·lència, fet que li permet mantenir posicions rellevants en els principals indicadors que avaluen la qualitat de la investigació, i s’ha consolidat internacionalment els últims anys gràcies a l’esforç i impuls del personal docent i investigador (PDI), i en general de la comunitat universitària.

La col·laboració d’entitats públiques i empreses privades i de particulars també ha esdevingut essencial perquè la UIB hagi experimentat un notable creixement en els àmbits de la recerca, l’emprenedoria i la innovació. Conscient que encara queda molt per fer, la UIB continua treballant per generar iniciatives que ajudin a avançar a les Illes Balears. En aquest àmbit, les empreses, els antics alumnes i els particulars tenen un paper fonamental com a potencials contribuïdors a la Universitat amb vistes al futur. 

L’Oficina Fundraising UIB s’encarregarà de canalitzar la contribució i d’impulsar l’obtenció de fons privats per a la Universitat, responent als desitjos de les persones i institucions que volen finançar o cooperar amb la UIB. Aquesta oficina gestionarà les aportacions en forma de donacions, patrocini i mecenatges, que permetin impulsar processos de R+D+I, ajudar a la creació de noves empreses, promoure projectes innovadors i donar resposta a les necessitats socials.

Projectes en els quals pots col·laborar

NOTÍCIES

img dades xifres 2019

L'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) i Projectes, que depèn de la Fundació Universitat-Empresa, té l'objectiu de dinamitzar les relacions entre la Universitat, les empreses i altres agents socioeconòmics. Anualment publica el document ‘Dades i Xifres’ per reflectir tota la tasca desenvolupada durant l’any anterior.

albufera

Les zones humides són uns ecosistemes molt fràgils i per tant són susceptibles de ser afectats per l'activitat humana que els envolta. S'Albufera de Mallorca és una de les zones humides més importants de les Illes Balears, declarada zona humida d'importància internacional i inclosa a la xarxa RAMSAR.