Màster de Formació Permanent en Reproducció Assistida i Genètica Clínica. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Horari

  • Primer semestre: els dimarts, dimecres i dijous de 15.30 a 19.30 hores d'octubre a desembre (mòduls de l'1 al 4). El mòdul 5, impartit el mes de gener, serà de dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 hores.
  • Segon semestre: es duran a terme les pràctiques, l'horari dependrà dels laboratoris i empreses implicades

Cronograma

  • Formació presencial (teòrica): Del 4 d'octubre de 2022 al 30 de gener de 2023
  • Pràctiques i elaboració del treball de Fi de Màster: Fins al 30 de setembre de 2023

Al primer semestre, durant tretze setmanes (octubre-desembre), s'impartiran les classes teòriques.

  • Els mòduls 1-4 s'impartiran durant les dotze primeres setmanes, els dimarts, dimecres i dijous.
  • El mòdul 5 s’impartirà de dilluns a divendres durant una setmana.
  • Els exàmens i/o proves avaluatives finals de cada mòdul es faran el mes de gener de 2023.

Al segon semestre, es duran a terme les pràctiques del màster (un mes de pràctiques de reproducció assistida i un mes de pràctiques de genètica clínica) i les pràctiques externes d'aproximadament un mes.

L'alumnat es repartirà en parelles per fer les pràctiques de reproducció assistida i les de genètica clínica, i aniran passant pels laboratoris implicats. Els horaris seran els habituals de feina a les institucions on es desenvoluparan (HUSE i UIB).

Les pràctiques al laboratori de reproducció assistida es duran a terme en horari d'horabaixa. Les pràctiques externes tindran les dates i els horaris proposats per l’empresa on es duguin a terme.

Els exàmens i/o proves avaluatives finals es faran el mes de juliol i el TFM es podrà presentar fins al setembre de 2023.

Cronograma detallat Estudi propi, Presencial