Màster de Formació Permanent en Reproducció Assistida i Genètica Clínica. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Professorat

El professorat d'aquest màster està format per professionals amb molta experiència en el camp de la reproducció assistida, genètica i altres professions implicades en aquest àmbit: biòlegs, tècnics de laboratori, obstetrícia i ginecologia, pediatria, urologia, així com també de l'àrea jurídica i de psicologia.

Podeu consultar el detall del professorat en el botó següent

Llistat de tot el professorat

Direcció i Coordinació

Directores:

  • Dra. Laura Peralta Rubio. Responsable del laboratori de Fecundació In Vitro. Unitat de Reproducció Assistida, Servei d'Obstetrícia i Ginecologia, Hospital Universitari Son Espases.
  • Prof. Dra. Antònia Picornell Rigo. Catedràtica de Universitat (àrea de Genètica). Departament de Biologia de la UIB
  • Dra. Laura Torres Juan. Biòloga de la Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica. Hospital Universitari Son Espases i Professora del Departament de Biologia de la UIB.

Coordinació Reproducció Assistida:

  • Dra. Laura Peralta Rubio. Responsable del laboratori de Fecundació In Vitro. Unitat de Reproducció Assistida, Servei d'Obstetrícia i Ginecologia, Hospital Universitari Son Espases.

Coordinació Genètica Clínica:

  • Dra. Laura Torres Juan. Biòloga de la  Unitat de Diagnòstic Molecular i Genètica Clínica. Hospital Universitari Son Espases i Professora del Departament de Biologia de la UIB.

 

Curs, Estudi propi, Presencial