Màster de Formació Permanent en Reproducció Assistida i Genètica Clínica. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Preu de matrícula

  • Màster complet: 7500€
  • Especialista Universitari: 4000€

El pagament es pot fraccionar en tres o quatre terminis: 2500€ en el moment de formalitzar la matrícula i la resta en dos o tres terminis

Es tornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne/a o anul·lació del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo en cas que no arribi al nombre mínim d’alumnat perquè es pugui impartir.

Curs, Estudi propi, Presencial