Expert Universitari en Atenció al Part i Naixement a Casa. Títol propi de la UIB (20 ECTS) SEGONA EDICIÓ

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Dates i horaris

Es durà a terme del 23 de febrer al 8 de juny de 2024, divendres de 9 a 14.30 hores i de 16 a 20.30 hores, i algus dissabtes de 9 a 14 hores, segons es detalla tot seguit:

Excepcionalment també es farà classe el dijous dia 6 de juny amb el mateix horari dels divendres. 

  • Mòdul I: 23 i 24 de febrer
  • Mòdul II: 8 i 9 de març
  • Mòdul III: 22 i 23 de març
  • Mòdul IV: 12 i 13 d'abril
  • Mòdul V: 26 i 27 d'abril i 10 de maig
  • Mòdul VI: 11, 24 i 25 de maig
  • Mòdul VII: 6 i el matí de dia 7 de juny 
  • Mòdul VIII: 7 de juny pel matí i dia 8 de juny per l'horabaixa
Curs, Estudi propi, Presencial