Expert Universitari en Atenció al Part i Naixement a Casa. Títol propi de la UIB (20 ECTS) SEGONA EDICIÓ

Programa

Es poden cursar tots els mòduls per tal de poder obtenir el títol d'Expert Universitari o bé cursar sols el mòdul VII per tal d'obtenir el títol de Curs d’Actualització Universitària en les Cures del Sòl Pelvià al Peripart.

Mòdul I  Part i naixement a casa (15 hores)

 • Història i antropologia del part i naixement a casa
 • Violència obstètrica
 • Evidència científica del part i naixement a casa
 • Saber acompanyar
 • Gestió i organització de l'equip de comares
 • Informació sobre l'assistència. Criteris de selecció-exclusió

Mòdul II Seguiment i acompanyament durant l’embaràs (15 hores)

 • Elaboració de la historia clínica
 • Acompanyament fisiològic
 • Dificultats i desviacions de la normalitat més freqüents durant l’embaràs. Recursos terapèutics
 • Preparació al naixement. Una oportunitat de creixement i apoderament
 • Visites al domicili

Mòdul III Assistència a la dilatació (15 hores)

 • Interpretació dels signes i símptomes del part: Quan anar al domicili
 • Com acompanyem la dilatació a casa
 • Recursos no farmacològics per alleujar el dolor
 • Desviacions de la normalitat i recursos terapèutics
 • Partograma

Mòdul IV Acompanyament a la dilatació i al naixement a l'aigua. Material necesari pel part a casa. Registres (15 hores)

 • Fisiologia de la dona i la criatura per a l'acompanyament dins de l'aigua. Material específic
 • Descens i sortida de la criatura (expulsiu)
 • Benvinguda a la criatura, clampage del cordó umbilical i primera valoració. Despreniment de la placenta
 • Distòcies i resolucions
 • Material i equip per a un part-naixement a casa
 • Registres. Informació sobre gestions administratives

Mòdul V Emergències obstètriques domiciliàries. Trasllat hospitalari. Situacions especials (25 hores)

 • Hemorràgies, prolapse de cordó umbilical, reanimació neonatal, distòcia d’espatles, presentació inesperada de natges
 • Criteris del trasllat hospitalari. Protocol i documentació de trasllat
 • Documental "Doctor quiero parir en casa". Debat
 • Situacions especials

Mòdul VI Seguiment i acompanyament durant el puerperi (20 hores)

 • Mort perinatal. Estrès post traumàtic, pèrdues gestacionals, Detectar senyals d’alerta en la salut mental per derivació. Estratègies per acompanyar les emocions.
 • La placenta
 • Seguiment domiciliari de la mare: valoració física i emocional
 • Seguiment domiciliari de la criatura: valoració general benestar, RH negativa, proves metabòliques
 • La microbiota
 • La necesidad del contínuum
 • Informació gestions administratives. La necessitat del contínuum
 • La lactància. Patologies i dificultats més freqüents

Mòdul VII  El sòl pelvià (15 hores)

 • Introducció: què és el sòl pelvià, anatomia, funcions i disfuncions
 • Conèixer i reconèixer el perineu, que es pot fer per afavorir el part
 • Com recuperar-lo després del part
 • Canvis fisiològics (mecànics) durant l'embaràs. Biomecànica del part

Mòdul VIII Introducció a la metodologia de la investigació. Ètica i legislació del part a casa (15 hores)

 • Fonts d’informació
 • Introducció a la metodologia d’investigació
 • Aspectes legals de l’assistència al part-naixement a casa
Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial
Matrícula oberta