Expert Universitari en Atenció al Part i Naixement a Casa. Títol propi de la UIB (20 ECTS) SEGONA EDICIÓ

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran el català i el castellà.

Avaluació

Per poder ser avaluat, cal assistir al manco al 80% de les sessions impartides.

  • Expert Universitari: L'avaluació es durà a terme mitjançant la realització d’un treball de fi d’estudis, el qual es basarà en la resolució d’un cas pràctic. 
  • CAU s’avaluarà amb l’assistència i participació a classe

Metodologia

Les classes seran teoricopràctiques interactives amb exposició de casos pràctics i seguiment en el centre de simulació. 

Les sessions pràctiques tindran una metodologia amb dinàmiques i simulacions a l'entorn domiciliari.

Quines sortides professionals tendré?

Aquest curs inclou els continguts i competències necessàries per atendre els parts i naixements a casa. Com també, adquirir les competències per poder fer un seguiment de l'embaràs i puerperi enfocat a les cures domiciliàries de les dones i les criatures des d'una perspectiva holística.

Lloc de realització

La part teòrica es durà a terme a l'Edifici Beatriu de Pinós del Campus Universitari i a l'Edifici Sa Riera (c/ Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n, Palma).

Alguna de les sessions pràctiques es dura a terme al Centre d’Innovació Docent d’Infermeria i Fisioteràpia de les Illes Balears (CIDEFIB).

Curs, Estudi propi, Presencial