Exàmens CCSE

 

La Universitat de les Illes Balears és centre examinador de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE) i dels diferents nivells del Diploma d'Espanyol com a llengua estrangera DELE. Segons la Llei 19/2015, de 13 de juliol, per a la consecució de la nacionalitat espanyola es requerirà la superació d'aquestes dues proves:

  • La prova DELE acredita el nivell de coneixement de l'idioma espanyol. Per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola el nivell a acreditar és l'A2 o superior.
  • La prova CCSE valora el coneixement de la Constitució espanyola i de la realitat social i cultural.

Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE)

 

  • El nostre centre ofereix 10 convocatòries d'examen l'any 2024.
  • Cal inscriure's a la web CCSE Cervantes, on hauran de triar el centre i seu d'examen.
  • A continuació es detallen les dates, horaris i les places del nostres centres:

 

Data

UIB Mallorca UIB Menorca UIB Eivissa
18h 20h 18h 20h 18h 20h
25 de gener 60   20   20  
29 de febrer 60     20   20
21 de març 60 30 30   20  
25 d'abril 60 30 20      
30 de maig 60 30 20   20  
27 de juny 60 30    20   20
25 de juliol 60          
26 de setembre 60 30 30   20  
31 d'octubre 60 30 20   20  
28 de novembre 60 30 20   20