2022-2023 Expert Universitari en Normativa d’Habitatges d’Ús Turístic. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

El seu contingut pretén analitzar les qüestions essencials de la regulació de les estades en habitatges. Per aquest motiu s'han delimitat degudament els temes que seran abordats per experts en cadascuna de les matèries, d'una manera succinta però suficient per entendre els problemes actuals, així com els possibles canvis i modificacions que es puguin introduir. Una docència -com marquen els descriptors- de tall pràctic i també en ocasions crític que planteja escenaris alternatius a la legislació balear, que serà el principal objecte d'explicació.

En acabar el curs es comprendran, entre altres qüestions, què és i com s’ha d’emplenar una DRIAT, si és possible o no el contracte d'arrendament de temporada, quins recursos es poden interposar davant actes de la
Inspecció, quins requisits exigits als habitatges són qüestionables, quin és el paper i responsabilitat de les plataformes o quins imposts origina l'activitat d'allotjar els turistes. Consideram important conèixer amb més
detall la normativa aplicable a una activitat que suscita tants de titulars i debat social i que, a més, forma part del nostre principal motor econòmic.

Necessites preparar-te per afrontar les novetats del sector?

Amb UIBTalent és possible!

El curs se durà a terme amb presencialitat virtual, això significa que las sessions seran síncrones a través de ZOOM a Menorca, Eivissa i opcionalment a Mallorca.

Adreçat a

Aquest estudi propi està dirigit a advocats, assessors d'empreses turístiques, propietaris, gestors immobiliaris i d'estades turístiques, economistes i comercialitzadors.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial, UIBTalent