Expert Universitari en Normativa d’Habitatges d’Ús Turístic. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Direcció i professorat

Direcció

Juan Franch Fluzà, professor titular del Departament de Dret Privat de la UIB.

Professorat

El professorat del curs està integrat per acreditats especialistes en matèria de normativa d'habitatge d'ús turístic. Es tracta d'un conjunt variat de catedràtics i professors universitaris, entre d'altres professionals del sector, que han estat seleccionats en funció de la seva especialització i el coneixement de la matèria específica que han d'impartir al curs.

Llistat professorat Curs, Educació, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial, UIBTalent