Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Horari

  • De dilluns a dijous de 18.30 a 21.30h.
  • Divendres de 16.30 a 21.30h.
  • Excepcionalment algun dissabte al matí, de 9 a 14h.

Abans de l'inici del curs (del 10 al 17 d'octubre) es durà a terme un curs d'anivellació de Matemàtica Financera, de caràcter optatiu.

Quines sortides professionals tendré?

Qualsevol àmbit de la direcció d'empreses turístiques tant per a establiments individuals o pertanyents a petits grups, com dins de qualsevol departament.

Alguns alumnes també han optat per la consultoria en àmbits específics com el màrqueting hoteler o les finances. Donada la nostra experiència de més de 25 edicions hem constatat que els alumnes del MTA en la seva majoria es decanten per incorporar-se a les principals cadenes hoteleres nacionals o internacionals que els reconeixen els estudis i els proposen plans de carrera interns passant per diferents establiments de tot el món però sempre en llocs relacionats amb la gestió i direcció.

Avaluació

Per a poder ser avaluat del màster cal assistir al manco al 80 per cent de les sessions presencials.

La valoració dels alumnes es fonamenta en l'avaluació continua, basada en l'assistència i la participació, així com la superació de probes pràctiques i elaboració d'un projecte de fi de màster.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs ,serà principalment, el castellà. És possible que alguna sessió sigui en anglès.

Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta