Exàmens DELE

 

La Universitat de les Illes Balears és centre examinador de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE) i dels diferents nivells del Diploma d'Espanyol com a llengua estrangera DELE. Segons la Llei 19/2015, de 13 de juliol, per a la consecució de la nacionalitat espanyola es requerirà la superació d'aquestes dues proves:

  • La prova DELE acredita el nivell de coneixement de l'idioma espanyol. Per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola el nivell a acreditar és l'A2 o superior.
  • La prova CCSE valora el coneixement de la Constitució espanyola i de la realitat social i cultural.

Diploma d'espanyol (DELE)

 

  • El nostre centre ofereix 6 convocatòries l'any 2024.
  • S'ha d'inscriure en línia al web DELE Cervantes, on haurà de triar el centre, seu d'examen i nivell.
  • Els exàmens es duran a terme en les següents dates:
Data exàmen UIB Mallorca UIB Menorca UIB Eivissa
Nivells Nivells  Nivells
16 de febrer A2 A2 A2
12 de abril A1, A2, B1, B2, C1 A2 A2
18 de maig A1, A2, B1, B2, C1, C2    
12 de juliol A2, B1, B2, C1    
18 d'octubre A2, B1, B2 A2 A2
23 de novembre A1, A2, B1, B2, C1, C2