2021-2022 Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Aquest curs es durà a terme en el curs 2022/23. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

L'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques han experimentat un canvi substancial a les darreres dècades, fruit de molts d'esforços de mestres, professors i investigadors. Aquest estudi té com a intenció principal proporcionar noves metodologies als professionals de l'educació primària que puguin aplicar a l'aula.

Aquest curs pretén formar en didàctica de les matemàtiques als mestres, pedagogs i educadors que treballin a l'educació primària o que hi estiguin relacionats a partir de diferents visions sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de la matèria. També es vol aportar el coneixement d'experiències escolars que segueixin metodologies innovadores a l'aula, contrastades al llarg del temps i que puguin servir com a reflexió per als docents.

En cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es prioritzaran, en primer lloc, els candidats que exerceixin de mestres i, en segon lloc, l'ordre inscripció una vegada complert el primer requisit. És imprescindible que els candidats acreditin que estan en actiu mitjançant un certificat expedit per l'escola.

Adreçat a

Diplomats en qualsevol de les especialitats de Mestre: Primària, Infantil, Educació Especial...
Llicenciats i graduats en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia.
Graduats en Educació Primària, Educació Infantil i Pedagogia.
Llicenciats, graduats i diplomats amb interès en la temàtica.

En cas que el nombre de matrícules superi les places ofertes, es prioritzaran les inscripcions dels mestres d'educació primària en actiu.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, UIBTalent