2023-2024 Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2024/25. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

L'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques han experimentat un canvi substancial a les darreres dècades, fruit de molts d'esforços de mestres, professors i investigadors. Aquest estudi té com a intenció principal proporcionar noves metodologies als professionals de l'educació primària que puguin aplicar a l'aula.

Aquest curs pretén formar en didàctica de les matemàtiques als mestres, pedagogs i educadors que treballin a l'educació primària o que hi estiguin relacionats a partir de diferents visions sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de la matèria. També es vol aportar el coneixement d'experiències escolars que segueixin metodologies innovadores a l'aula, contrastades al llarg del temps i que puguin servir com a reflexió per als docents.

En cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es prioritzaran, en primer lloc, els candidats que exerceixin de mestres i, en segon lloc, l'ordre inscripció una vegada complert el primer requisit. És imprescindible que els candidats acreditin que estan en actiu mitjançant un certificat expedit per l'escola.

Pots realitzar el curs complet o per blocs:

Bloc A: Principis de l'educació matemàtica i sentit numèric. Aquest bloc inclou els mòduls de l'1 al 5. Se durà a terme del 20 d'octubre de 2023 al 3 de febrer de 2024.
Bloc B: Els sentits de la mesura, espacial, estocàstic i algebraic, experiències d'aula. Aquest bloc inclou els mòduls del 6 al 10. Per poder fer aquesta part, hauràs d'haver cursat el bloc A. Et podràs matricular d'aquests continguts en el curs 2024-2025.

Sessió informativa del curs!

  
El dilluns, 9 d'octubre de 2023, a les 18 hores, a l'aula 4a de l'edifici Antoni Maria Alcover, campus UIB. 

Participa-hi sense cap compromís. T'esperem!

Deixa'ns les teves dades i et mantindrem informat:

Actualment no pot emplenar aquest formulari.

Adreçat a

Diplomats en qualsevol de les especialitats de Mestre: Primària, Infantil, Educació Especial...
Llicenciats i graduats en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia.
Graduats en Educació Primària, Educació Infantil i Pedagogia.
Llicenciats, graduats i diplomats amb interès en la temàtica.

En cas que el nombre de matrícules superi les places ofertes, es prioritzaran les inscripcions dels mestres d'educació primària en actiu.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent