2019-2020 Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

L'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques han experimentat un canvi substancial a les darreres dècades, fruit de molts d'esforços de mestres, professors i investigadors. Aquest estudi té com a intenció principal proporcionar noves metodologies als professionals de l'educació primària que puguin aplicar a l'aula.

Aquest curs pretén formar en didàctica de les matemàtiques als mestres, pedagogs i educadors que treballin a l'educació primària o que hi estiguin relacionats a partir de diferents visions sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de la matèria. També es vol aportar el coneixement d'experiències escolars que segueixin metodologies innovadores a l'aula, contrastades al llarg del temps i que puguin servir com a reflexió per als docents.

En cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es prioritzaran, en primer lloc, els candidats que exerceixin de mestres i, en segon lloc, l'ordre inscripció una vegada complert el primer requisit. És imprescindible que els candidats acreditin que estan en actiu mitjançant un certificat expedit per l'escola.

Adreçat a

Diplomats en qualsevol de les especialitats de Mestre: Primària, Infantil, Educació Especial...
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia.
Graduats en Educació Primària, Educació Infantil i Pedagogia.
Llicenciats, graduats i diplomats amb interès en la temàtica.

Cloenda edició 2018/19

L'acte de cloenda de la tercera edició del curs es durà a terme el dissabte 4 de maig a les 12h a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Es realitzarà la conferència "Itineraris didàctics per l'ensenyament de les Matemàtiques: el cas de l'àlgebra de 6 a 12 anys", a càrrec del senyor Àngel Alsina,  catedràtic de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Girona i professor del postgrau d'aquest postgrau, en el qual imparteix el mòdul de "Contextos per al disseny i gestió d'activitats matemàtiques competencials". Té nombroses publicacions en didàctica de les matemàtiques de les primeres edats, així com de l'educació primària.

La conferència s'adreça a mestres en actiu, futurs mestres, formadors de mestres i altres professionals interessats en l'educació matemàtica. En la primera part s'argumenten els motius que han donat lloc a la substitució progressiva d'un currículum orientat a l'adquisició de continguts per un currículum focalitzat en l'adquisició de la competència matemàtica, i es presenten idees clau per fomentar el seu desenvolupament a partir d'itineraris didàctics d'ensenyament de les matemàtiques, que es refereixen a una seqüència d'ensenyament intencionat que contempla tres fases: 1) ensenyament en contextos informals; 2) ensenyament en contextos intermedis; 3) ensenyament en contextos formals. 

En la segona part s'exemplifica un itinerari d'ensenyament de l'àlgebra primerenca de 6 a 12 anys: se situen breument els coneixements algebraics més importants i es presenta una àmplia varietat d'estratègies i recursos organitzats en els tres nivells de l'itinerari: 1) situacions reals o realistes dels nens i nenes, com per exemple el seu entorn immediat, materials manipulables i jocs; 2) recursos literaris i tecnològics (Applets, robots educatius programables, etc.); 3) recursos gràfics, per avançar cap a la representació i la formalització del coneixement matemàtic.

Aquesta conferència està oberta al públic en general, us podeu enregistrar en el següent enllaç:

http://agenda.uib.es/go/cloenda-matematiques

Places limitades!

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa, UIBTalent
Matrícula oberta