2018-2019 Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

L'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques han experimentat un canvi substancial a les darreres dècades, fruit de molts d'esforços de mestres, professors i investigadors. Aquest estudi té com a intenció principal proporcionar noves metodologies als professionals de l'educació primària que puguin aplicar a l'aula.

Aquest curs pretén formar en didàctica de les matemàtiques els mestres, pedagogs i educadors que treballen a l'educació primària o que hi estan relacionats, a partir de diferents visions sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de la matèria. També es vol aportar el coneixement d'experiències escolars que segueixin metodologies innovadores a l'aula, contrastades al llarg del temps i que puguin servir com a reflexió per als docents.

En cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es prioritzaran, en primer lloc, els candidats que exerceixin de mestres i, en segon lloc, l'ordre inscripció, una vegada complert el primer requisit. És imprescindible que els candidats acreditin que estan en actiu mitjançant certificat expedit per l'escola.

Cloenda edició 2018/19

L'acte de cloenda d'aquesta tercera edició se durà a terme el dissabte 4 de maig a les 12h a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Se realitzarà la conferència "Itineraris didàctics per l'ensenyament de les Matemàtiques: el cas de l'àlgebra de 6 a 12 anys", a càrrec del senyor Àngel Alsina,  catedràtic de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Girona, i professor d'aquest estudi propi. Té nombroses publicacions en didàctica de les matemàtiques de les primeres edats, així com de l'educació primària.

Aquesta conferència està oberta al públic en general, us podeu enregistrar en el següent enllaç: http://agenda.uib.es/go/cloenda-matematiques

Places limitades!

Adreçat a

Diplomats en qualsevol de les especialitats de Mestre: Primària, Infantil, Educació Especial...
Llicenciats en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia.
Graduats en Educació Primària, Educació Infantil i Pedagogia.
Llicenciats, graduats i diplomats amb interès per la temàtica.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa