2024-2025 Curs Català nivell A1 (primer semestre)

Curs de català nivell A1

Amb el nivell A1 de català, l'estudiant podrà comprendre i fer servir expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats de comunicació. 

Els cursos de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model. Podeu consultar-los i també veure oficials d'exàmens a aquest enllaç

Adreçat a

Totes les persones interessades, especialment els estudiants de programes de mobilitat de la UIB.

Presencial
Matrícula oberta