2023-2024 Implementation Mapping per la implementació d'intervencions en Promoció de la Salut

L'impacte d'una intervenció en salut depèn no sols de la seva efectivitat, sinó també de la seva implementació. La ciència de la implementació ha desenvolupat molts marcs, teories i models que descriuen els determinants, processos o resultats de la implementació; no obstant això, hi ha poca orientació sobre com aquests models poden contribuir al desenvolupament o la selecció d'estratègies d'implementació (mètodes o tècniques utilitzats per a millorar l'adopció, implementació i sostenibilitat de les intervencions). Implementation Mapping és un mètode pràctic i sistemàtica que s'utilitza per a planificar la implementació d'intervencions.

Aquest mètode inclou: (1) realitzar una avaluació de necessitats d'implementació i identificar als adoptants i implementadors del programa; (2) establir els resultats d'adopció i implementació i els objectius d'acompliment, identificar els determinants i crear matrius d'objectius de canvi; (3) triar mètodes teòrics (mecanismes de canvi) i seleccionar o dissenyar estratègies d'implementació; (4) produir protocols i materials d'implementació; i (5) avaluar els resultats de la implementació. Les tasques són iteractives, amb el planificador tornant a passos anteriors al llarg d'aquest procés per a assegurar que tots els adoptants i implementadors, resultats, determinants i objectius siguin abordats.

Adreçat a

Titulats en ciències de la salut

Curs, Educació, Presencial, UIBTalent