2024-2025 Màster de Formació Permanent en Cures Infermeres al Pacient Crític a la Unitat de Cures Intensives o en l’Àmbit Extrahospitalari. Títol propi de la UIB (60 ECTS) 2024/25

El Màster de Formació Permanent en Cures Infermeres al Pacient Crític té per objectiu dotar les infermeres de les competències professionals específiques per a l'atenció a persones en situació crítica de salut.

L'estudi es troba estructurat en 13 mòduls distribuïts en 60 ECTS, amb un elevat perfil teoricopràctic, que permetrà al participant d'assolir els coneixements i habilitats pràctiques, sempre sobre una sòlida base fonamentada en la pràctica basada en l'evidència (PBE) i en la transferència del coneixement resultant de la investigació més recent en aquest àmbit.

Durant els primers nou mòduls (43 ECTS), l'estudiant assolirà les competències fonamentals per poder atendre les persones en situació crítica en qualsevol àmbit professional (extrahospitalari o hospitalari). A més, adquirirà competències de recerca i lectura crítica que es demostraran en la realització del treball de fi de màster (TFM).  

Posteriorment, podrà cursar un itinerari d'especialització en l'àmbit extrahospitalari (Itinerari A: Expert Universitari en Cures Infermeres al Pacient Crític en l'Àmbit Extrahospitalari) o en el context d’una unitat de cures intensives (Itinerari B: Expert Universitari en Cures Infermeres al Pacient Crític a la Unitat de Cures Intensives), per acabar d’assolir les competències més específiques d’aquests entorns de pràctica clínica. Cada itinerari consta de 17 ECTS.

Estructura M Critics 2024/25

Adreçat a

Aquest màster va adreçat exclusivament a graduats en infermeria i l'admissió es fa per estricte ordre d'inscripció.

Consulta aquí més informació

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Estudi propi, Semipresencial