2024-2025 Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any Acadèmic 2024/25

Aquest Expert Universitari ofereix als seus participants competències en la integració interdisciplinària en els àrees d'assistència en salut, en prevenció, promoció i investigació, proporcionant coneixements que enriqueixin les cures amb la finalitat què les persones majors millorin la seva qualitat de vida.

Té per objectiu actualitzar els coneixements, habilitats i actituds que integren les competències professionals en geriatria i gerontologia. D'aquesta forma, el curs proporcionarà eines per dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de prevenció i intervenció en l'atenció a les persones majors.

Adreçat a

Professionals de la salut, infermers, fisioterapeutes o altres treballadors de l'àmbit de la geriatria i gerontologia (Treballadors Socials, Educadors Socials, Psicòlegs, Pedagogs, Sociòlegs...), que desitgin una formació especialitzada que els permeti tenir eines adequades per a la implementació de programes que millorin la qualitat de l'atenció a la gent gran.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

A distància, Curs, Estudi propi
Matrícula oberta