2023-2024 Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere (UEEG) - Les violències sexuals i els nous contextos en les xarxes socials

Una vegada més, dedicam el nostre curs d'estiu a la violència contra les dones. En aquesta ocasió, a les violències sexuals, amb especial atenció a aquella que s'exerceix a les xarxes socials. El motiu no és un altre que la lamentable actualitat d'aquest greu problema social i de salut de proporcions pandèmiques. Els fets, les sentències i, sobretot, la presència de la violència a la vida real, però també als escenaris virtuals, nous i no tan nous, continuen sent un problema greu i preocupant per a les dones, les joves i fins i tot les nines, motiu pel qual consideram que és molt necessària la formació, tant per als especialistes com per a la societat en general.

En aquesta nova edició tornam a oferir una metodologia docent mixta (combinam sessions presencials amb conferències, i d'altres en línia asincròniques amb tallers), ja que l'edició passada va tenir una molt bona acollida.

Condicions de matricula

Curs gratuït. 99 places, per ordre d'inscripció rigorós

Adreçat a

Estudiants de grau i màster de diferents disciplines i totes les persones interessades en estudis feministes i de gènere, igualtat i evolució de la societat.

Curs, Híbrid, IBDona
Llista d'espera