2023-2024 Muntatge i curació de genomes de referència per a l’Earth Biogenome Project

El projecte Earth Biogenome Project (EBP) té com a objectiu seqüenciar, muntar, catalogar i caracteritzar el genoma de totes les espècies eucariotes de la Terra. Aquest objectiu ha esdevingut possible gràcies als avenços substancials que s'han produït els últims anys en les tecnologies de seqüenciació i en les eines bioinformàtiques. Els muntatges de genomes generats com a part de l'EBP han de respectar un conjunt de normes de qualitat per garantir la contigüitat, precisió, exhaustivitat i representació del cromosoma. Els muntatges de genomes de referència obtinguts en aquesta iniciativa poden de gran utilitat per a l'anàlisi en direcció 3' (downstream). Això beneficiaria els investigadors en els camps de de biodiversitat, conservació, evolució i agrogenòmica, i facilitaria descobriments biològics inesperats. 

Aquest curs de quatre dies de durada se centrarà en el procés d'obtenció de muntatges de cromosomes d'alta qualitat. Així, s'explorarà com es poden produir muntatges de genomes mitjançant dades de lectura llarga i Hi-C. També veurem totes les passes necessàries per produir i avaluar un muntatge de genoma, amb especial èmfasi en el procés de curació manual.

Adreçat a

Qualsevol persona que treballi i/o estigui interessada en el muntatge del genoma: estudiants de grau, investigadors postdoctorals i professors.

Criteris d'admissió

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

En el cas que hi hagi més demanda que places disponibles es realitzarà l'admissió de l'alumnat a partir de la carta de motivació que presentin a la preinscripció i es valorarà:

- Motivació per fer el curs.
- Aplicabilitat en el seu projecte de recerca immediat o en el futur.

Finalment s'aplicarà el criteri de data i hora d'inscripció fins el mateix dia d'inici del curs

Carta de motivació

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

Aquest document el pot pujar  directament a l'aplicatiu de matrícula d'UIBTalent, o bé lliurar-lo a través de correu electrònic a uibtalent@fueib.org

Curs, Educació, Presencial, UIBTalent