2023-2024 JAMOVI inicial

El programa JAMOVI és una nova eina d'anàlisi de dades, de caràcter gratuït, que permet aplicar, des de models estadístics bàsics fins a l'avantguarda dels models avançats, ja que funciona com una interfície del programa R. El seu caràcter intuïtiu i la immediatesa de resultats en pantalla fan que JAMOVI sigui una eina d’ús massiu, tant en l’àmbit docent com investigador. Per aquesta raó, el curs pretén introduir els participants en l’ús bàsic del programa emprant un conjunt d’exemples relacionats amb la docència que puguin ser transversals i útils independentment de l’àmbit científic de procedència.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat a Personal Docent i Investigador de la UIB, amb formació bàsica en estadística descriptiva o professors que vulguin reciclar-se o, simplement, conèixer com funciona JAMOVI.

Requisits

Coneixements bàsics d'estadística bàsica

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

Poder aplicar models estadístics bàsics emprant el programa JAMOVI i interpretar els outputs obtinguts. Generar transferència dels continguts a la pràctica investigadora (i/o docent).

Curs, Presencial