2023-2024 Curs d’autoaprenentatge: Una Anàlisi Transversal en un Món Desigual

Una necessitat en la formació del professorat de la UIB

Per exigència de la normativa actual, els Plans d'estudis de la UIB han de tenir com referent els principis i valors democràtics i de sostenibilitat.

En aquest sentit, aquest curs ofereix una formació integral sobre els 17 ODS de l'Agenda 2030 a través d'un itinerari d'autoaprenentatge compost per 12 mòduls independents de 5 hores de durada (60h).

Per facilitar l'adaptació al col·lectiu del PDI, es proposa un curs modular formatiu de 5 dels 12 mòduls amb dret a certificat: 3 d'obligatoris (mòduls núm. 2, 4 i 5) i 2 de lliure elecció entre els restants, els que siguin més adequats segons la matèria a impartir (en total, 25 hores). El fet de superar-los permetrà inscriure's a un curs de tutorització presencial (en fase de preparació) que atorgaria un altre certificat d'aprofitament.

Mitjançant un itinerari d'autoaprenentatge amb mòduls independents, tindreu l'oportunitat d'acostar-vos a aquestes temàtiques i d'aprofundir-hi des de diverses perspectives. 

Es tracta d'un curs modular d'entre 25 i 60 hores!

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Inscripció

Si formau part de la comunitat universitària de la UIB: entrau directament al curs amb les vostres credencials de la Universitat pitjant sobre l'enllaç següent.

La clau per apuntar-vos-hi és: web

Formulari d'Inscripció per la Comunitat Universitària de la UIB

Què és un curs d’autoaprenentatge i quina implicació suposa?

Un curs d'autoaprenentatge és una plataforma en línia on els estudiants tenen accés a tots els materials específics, elaborats per experts amb una àmplia trajectòria i experiència. Aquest tipus de formació permet als participants avançar amb total autonomia. Seguint la guia d'estudi, l'estudiant pot adaptar el curs al seu propi ritme per assimilar i adquirir els coneixements compartits a l'aula.

Quina metodologia fem servir?

Una metodologia d'autoaprenentatge dissenyada per fomentar l'autoformació i adaptable a les realitats i als ritmes de vida dels interessats. Cada mòdul està planificat per a cinc hores de dedicació.

Com és el procés d’avaluació final i de reconeixement?

És important tenir en compte que la persona que participa al curs no tindrà una tutoria personalitzada ni una retroalimentació individualitzada de la seva tasca.

A l'Aula digital, trobareu les instruccions i els criteris d'avaluació més detallats. Teniu present sobretot que, al final de cada mòdul, haureu de superar un qüestionari d'autoavaluació per valorar si heu assolit bé els continguts i competències, i també haureu respondre una de les dues preguntes publicades al fòrum. 

Si no formau part de la UIB

 Si no formau part de la UIB: podeu emplenar el següent formulari caldrà adjuntar una còpia de les dues cares del DNI.

Formulari d'inscripció (si no formes part de la UIB) Consulta més informació! A distància, Curs