2023-2024 Claus per al Desenvolupament d’Experiències Docents Basades en la Ludificació

La ludificació s'ha establert com una tècnica innovadora per incrementar la motivació i el compromís dels estudiants.

Aquest curs ofereix als docents les eines i el coneixement necessaris per explorar els principis bàsics d'aquesta estratègia, desenvolupar activitats d'aprenentatge interactives i implementar-les eficaçment.

Es posarà un èmfasi particular en l'aplicació d'aquestes tècniques dins de Moodle, això permetrà als participants descobrir com potenciar aquesta plataforma per enriquir l'experiència educativa.

Els objectius del curs són:

  • Conèixer els elements bàsics de la ludificació.
  • Saber dissenyar i dur a terme una activitat educativa que inclogui qualque element de ludificació.
  • Fer una proposta concreta d'ús de la ludificació a Moodle.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

Habilitats per dissenyar activitats educatives a Moodle que incorporin elements de la ludificació per millorar la motivació i l'aprenentatge.

A distància, Curs