2023-2024 Introducció a la Filogenia

Aquest curs introductori a la filogènia està concebut per dotar als assistents d'una base sòlida en els conceptes essencials de la filogenètica, i proporcionar-los les eines necessàries per a analitzar de manera autònoma les relacions evolutives entre organismes. Al llarg del curs, se donaran a coneixer els tipus de dades emprades en estudis filogenètics, l'estructura i el maneig dels diferents formats d'arxiu, així com els principals mètodes d'alineament de seqüències. S'exploraran diversos models evolutius que fonamenten els mètodes d'inferència d'arbres filogenètics, entre els quals s'inclouen la Màxima Parsimònia, la Màxima Versemblança, i els mètodes Bayesians.

A més, el curs s'enfocarà en la interpretació estadística d'arbres evolutius. Mitjançant una combinació de sessions teòriques i pràctiques de bioinformàtica, aquest programa promet dotar als estudiants de les competències necessàries per a aplicar la filogenètica en camps com la biologia evolutiva i la conservació.

Adreçat a

Estudiants de postgrau i investigadors

Carta de motivació

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

Aquest document el pot pujar  directament a l'aplicatiu de matrícula d'UIBTalent, o bé lliurar-lo a través de correu electrònic a uibtalent@fueib.org

Criteris d'admissió

És necessari adjuntar una breu carta de motivació que expliqui les raons per les quals es desitja participar en el curs, així com si actualment es treballa o es preveu treballar en un àmbit relacionat amb el mateix.

En el cas que hi hagi més demanda que places disponibles es realitzarà l'admissió de l'alumnat a partir de la carta de motivació que presentin a la preinscripció i es valorarà:

- Motivació per fer el curs.
- Aplicabilitat en el seu projecte de recerca immediat o en el futur.

Finalment s'aplicarà el criteri de data i hora d'inscripció fins el mateix dia d'inici del curs

Curs, Educació, Presencial, UIBTalent