2023-2024 Classes participatives mitjançant el model Flipped Classroom

El model pedagògic de classe inversa (en anglès, Flipped Classroom) proposa treballar els conceptes teòrics fora de l'aula —és a dir, abans i després d'assistir a la classe presencial— per aprofitar el temps de classe per dur a terme experiències i activitats pràctiques que fomentin la interacció i la participació dels estudiants.

Amb aquest curs volem mostrar-vos possibilitats i estratègies que podeu posar en pràctica per aplicar aquest model.

Els objectius generals són; 

  • Conèixer el model Flipped Classroom
  • Conèixer dues eines digitals per aplicar aquest model
  • Introduir el model Flipped Classroom a la pràctica de l'aula

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Requisits previs

Ús bàsic de paquets ofimàtics (Microsoft Office o LibreOffice i, en especial, qualsevol programa de presentacions). Coneixements bàsics d'àudio i de vídeo

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

  • Entendre què és el model Flipped Classroom, incloent-ne els principis fonamentals, beneficis i desafiaments.
  • Identificar possibles usos d'aquesta estratègia didàctica com a suport a la docència.
  • Triar i emprar eines digitals adequades per aplicar aquest model.
  • Planificar i implementar sessions de classe que aprofiten el model Flipped Classroom.
Curs, Semipresencial
Matrícula oberta