2023-2024 Curs intensiu d'Italià del nivell A1

Aprén italià amb aquest curs intensiu!

Amb el Curs Intensiu d'Italià del nivell A1 per a principiantes, podràs iniciar-te en aquest idioma. Es treballaran els aspectes més significatius de les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure.

El Curs d'Italià del nivell A1 reflecteix la competència i especificació dels continguts que actualment estan en vigor segons el Consell d'Europa, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

En haver acabat el curs, l'alumne podrà obtenir un certificat d'assistència si ha assistit al 80% de les sessions. L'examen lliure acreditatiu del nivell no està inclòs en el curs. 

Adreçat a

Tota persona de més de 16 anys que vulgui aprendre l'idioma.

Mallorca, Presencial