2023-2024 Curs intensiu de preparació de l'examen del nivell A2 d'alemany

Vols millorar els teus coneixements d'alemany?

Amb el Curs Intensiu d'alemany del nivell A2, podràs millorar els teus coneixements en aquest idioma. Es treballaran els aspectes més significatius de les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure.

L'examen lliure acreditatiu del nivell d'alemany no està inclòs en el curs. Podràs consultar les dates de les proves lliures que oferim a la pàgina web d'UIBIdiomes.

El Curs d'Alemany del nivell A2 reflecteix la competència i especificació dels continguts que actualment estan en vigor segons el Consell d'Europa, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. El podeu consultar en aquest enllaç

Adreçat a

Totes les persones interessades que tinguin el nivell per a poder seguir el curs. S'aconsella tenir coneixements previs o haver cursat un nivell A1 d'alemany, tot i que no es requerirà presentar cap certificació. 

Mallorca, Presencial
Matrícula oberta