2023-2024 Estratègies docents en l'ús d'eines de videoconferència a Aula digital

Aula digital proporciona una eina de videoconferència d'escriptori que s'adapta perfectament a les necessitats educatives, i que facilita la impartició de classes, tutories, seminaris i altres activitats.

Durant aquest curs aprofundirem en el funcionament d'aquesta eina, explorarem les diverses possibilitats que ofereix i aprendrem a posar en marxa estratègies educatives innovadores per a un ús efectiu i enriquidor en l'entorn digital.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

  • Organitzar i gestionar reunions per videoconferència de manera efectiva utilitzant l'eina Teams de Microsoft 365.
  • Utilitzar  l'eina de videoconferència Teams per a una comunicació fluida i eficient en l'àmbit educatiu.
  • Desenvolupar i implementar estratègies didàctiques innovadores per a l'ús efectiu de la videoconferència a l'aula, fomentant la participació dels alumnes i millorant el procés d'aprenentatge.
  • daptar les dinàmiques de classe tradicionals al context virtual, aprofitant al màxim les capacitats de l'eina Teams per a una experiència d'ensenyament-aprenentatge enriquidora i efectiva.

Objectius

  • Compartir experiències docents amb l'ús de la videoconferència d'escriptori i reflexionar-hi
  • Conèixer les característiques bàsiques de l'eina de videoconferència d'escriptori instal·lada a Aula digital
  • Analitzar diferents estratègies didàctiques aplicades a l'eina de videoconferència i experimentar-hi

Requisits

Els participants han de portar el seu ordinador i tenir instal·lat el programa Teams de Microsoft 365.

A distància, Curs