2023-2024 Aprenentatge Servei, Ciència Oberta i Ciència Ciutadana: Interseccions en el Marc de la LOSU i l'ANECA

La LOSU planteja canvis sistèmics a les universitats. Alguns d'aquests canvis tenen a veure amb la relació de la institució universitària amb la societat.

L'aprenentatge servei és un enfocament pedagògic que permet integrar en un únic projecte la innovació docent i la transferència de coneixement. Això té implicacions per al personal acadèmic i investigador, ja que els ofereix oportunitats importants en la carrera docent si es creen les sinergies adequades.

Aquest curs suposa una introducció a l'aprenentatge servei des de la mirada de la formació i l'acreditació docent i anticipa algunes de les possibilitats en els marcs normatius actuals.

Els objectius són:

  • Identificar les implicacions de la LOSU en l'aprenentatge servei universitari.
  • Reconèixer les possibilitats de l'aprenentatge servei en la gestió i l'acreditació de la qualitat universitària.
  • Emmarcar els projectes d'aprenentatge servei en estratègies nacionals com les de ciència oberta i ciència ciutadana.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

S'espera que, en acabar el curs, l'estudiant sigui capaç d'iniciar el disseny bàsic de projectes d'aprenentatge servei emmarcats en l'Estratègia nacional de ciència oberta o bé de ciència ciutadana, així com relacionar la seva proposta amb la legislació universitària vigent i els requeriments dels processos de gestió de la qualitat universitària.

Curs, Presencial