2023-2024 Creació de Pòdcasts Acadèmics per Aprendre a Comunicar més Bé (Nivell Inicial)

Un pòdcast és l'enregistrament sonor d'un contingut d’actualitat o ficció que segueix les regles de la comunicació oral i del llenguatge radiofònic, i que ha d’ensenyar i generar interès. L’estructura narrativa i la manera de fer servir la veu per atreure el públic són habilitats molt útils i extrapolables a l’aula.

El curs consisteix en una formació eminentment pràctica que pretén aprofundir en l'estructura del format pòdcast i en la utilització de la veu per traslladar aquestes habilitats a l'aula i augmentar les aptituds comunicatives del docent.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

  • Treure tot el profit a la veu amb tècniques professionals de ràdio perquè la comunicació a l'aula millori i augmentin l'atenció i la interacció.
  • Conèixer l’estructura i la metodologia narrativa del pòdcast per aplicar-lo durant la classe magistral.
  • Enregistrar-se coma tècnica per a l’autoanàlisi. Com comunicar-nos com a punt de partida per a la millora.

Requisits

Familiaritat amb entorns d'aprenentatge presencial i en línia.  

Curs, Presencial