2023-2024 Introducció a la gestió de mostres i dades de col·leccions d'història natural

És un curs d'introducció als procediments bàsics per a la presa de dades i mostres. Es posarà èmfasi als mètodes de preparació i de conservació de mostres, a la gestió de les dades i es presentaran els portals de biodiversitat (GBIF, Biodibal i CBBapp). Aquest curs està dissenyat per proporcionar una base sòlida en aquestes àrees fonamentals de la recerca científica i de la conservació de la biodiversitat. Durant els tres dies, s'introduiran les tècniques bàsiques per a la conservació de mostres terrestres i aquàtiques, així com la gestió adequada de les dades associades a aquestes mostres. El curs proporcionarà els protocols i les eines necessàries per obtenir mostres de manera precisa i sistemàtica en diferents entorns.

Adreçat a

Comunitat científica de les Illes Balears

Assignació de places per ordre d'inscripció

Requisits

Per poder fer un correcte seguiment de les sessions l'alumnat haurà de dur un portàtil 

 

Centre Biodiversitat
Conservació, Curs, Educació, Medi ambient, Presencial, UIBTalent