2023-2024 Introducció als Sistemes d’Informació Geogràfica i a la Teledetecció

Aquest curs té vocació transversal i, com a tal, va dirigit a personal docent i investigador: físics, biòlegs, arquitectes, geògrafs, economistes, enginyers agrònoms, informàtics, etc. interessats a tenir una primera aproximació als sistemes d'informació geogràfica i a la teledetecció.

Els objectius d'aquest curs són:

 • Donar suport a l'activitat docent i investigadora en l'ús de les geotecnologies.
 • Proporcionar coneixements bàsics en Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció multiespectral.
 • Aprendre a utilitzar els SIG per a la captació, anàlisi i representació de la informació geogràfica.
 • Utilitzar diferents visors d’imatges de satèl·lit.
 • Seleccionar i descarregar imatges des de servidors d’imatges de satèl·lit.
 • Realitzar anàlisi visual d’imatges de satèl·lit.
 • Conèixer les aplicacions principals de la teledetecció.
 • Conèixer les dades disponibles a la plataforma Google Earth Engine.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Requisits

Els alumnes han de portar els seus ordinadors

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

 • Capacitat per donar suport a l'activitat docent i investigadora mitjançant l'ús de geotecnologies.
 • Coneixements bàsics en Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i Teledetecció multiespectral.
 • Competència en la utilització de SIG per capturar, analitzar i representar informació geogràfica.
 • Habilitat per utilitzar diversos visors d'imatges de satèl·lit amb eficàcia.
 • Capacitat per seleccionar i descarregar imatges de satèl·lit des de servidors especialitzats.
 • Destresa en l'anàlisi visual d'imatges de satèl·lit amb finalitats diverses.
 • Coneixement pràctic de les principals aplicacions de la Teledetecció.
 • Familiaritat amb les dades disponibles a la plataforma Google Earth Engine.
 • Comprensió dels components de la informació geogràfica i dels models/estructures de dades espacials.
 • Coneixement pràctic de fonts d'informació, digitalització i producció cartogràfica.
Curs, Presencial