2023-2024 Troba eficaçment la informació acadèmica que necessites per facilitar la teva tasca docent i de recerca

Davant l'augment de fonts d'informació al nostre abast, és convenient desenvolupar les competències que permetin dur a terme amb destresa la cerca de documentació per a la recerca i la docència.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat a Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

Destresa en l'elaboració d'una estratègia de cerca i en l’aplicació de tècniques per consultar eficaçment les fonts d’informació.

Objectius

Aprendre a cercar informació acadèmica i científica de manera eficaç i conèixer les principals fonts d'informació per a la docència i la investigació.

A distància, Curs