2023-2024 L'avaluació contínua en entorns semipresencials o en línia

L'avaluació contínua és un procés educatiu que consisteix a avaluar de manera regular i sistemàtica el progrés dels estudiants al llarg del curs escolar.

Aquest enfocament cerca proporcionar una visió més completa del rendiment dels alumnes i fomentar un aprenentatge constant i progressiu.

Amb aquest curs volem mostrar-te diferents possibilitats i estratègies que pots posar en pràctica per aplicar aquest procés i et donarem les eines i els recursos necessaris per poder desenvolupar l'avaluació contínua en entorns semipresencials o en línia.

Els objectius generals del curs:

  1. Reflexionar sobre les possibilitats que ofereix l'avaluació contínua per al seguiment del procés d'aprenentatge dels estudiants i com afavorir-ne l’autonomia
  2. Conèixer propostes d’activitats per facilitar l’avaluació contínua i exemples d’eines en línia per implementar-les
  3. Analitzar criteris de com avaluar per facilitar la qualificació a Moodle
  4. Aplicar el que s’ha vist sobre un cas pràctic concret

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

  • Dissenyar activitats d'avaluació contínua que complementin el procés d'ensenyament i aprenentatge
  • Usar eines en línia per a l'avaluació contínua
  • Aplicar els conceptes, les tècniques i les eines discutides durant el curs per avaluar el progrés dels estudiants en una situació real
A distància, Curs
Matrícula oberta