2023-2024 Parlar i Ensenyar: Tècniques periodístiques per a potenciar la comunicació oral i escènica a l'aula

Consisteix en una formació que desenvolupa un sistema basat en el llenguatge periodístic per potenciar les classes magistrals dels docents de la UIB mitjançant la utilització de les tècniques de narrativa periodística essencials acompanyades de la força del llenguatge no verbal. L'objectiu és involucrar, com a docents, els estudiants utilitzant les claus de comunicació verbal i no verbal.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats que s'aconseguiran després de finalitzar el curs

  • Utilitzar les mans i el llenguatge no verbal per transmetre autoritat, seguretat i proximitat, i adaptar i modelar els gests segons quin sigui el context en què ha de fer la presentació o el discurs.
  • Conèixer i aplicar les tècniques narratives de la ràdio per transmetre informació, idees, problemes i solucions en l'entorn acadèmic i obtenir més atenció de l'alumnat.
  • Saber com funciona la ment de qui escolta per desenvolupar estratègies docents que generin expectació i, per tant, atenció i interacció.
Curs, Presencial