2023-2024 Com utilitzar Zotero per gestionar la bibliografia

Els gestors bibliogràfics constitueixen eines fonamentals per a la gestió eficient de la informació electrònica disponible a bases de dades, portals bibliogràfics i altres fonts d'informació acadèmica.

L'objectiu general del curs és desenvolupar habilitats clau amb Zotero per organitzar i gestionar de manera eficient les referències bibliogràfiques en el context de les tasques docents i de recerca.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Requisits

Els participans han de portar el seu ordinador per a poder fer el curs

Curs, Presencial
Matrícula oberta